Програма БИЗНЕС РАСТЕЖ – групови сесии Старт – септември 2021

2 групови коучинг сесии

Module 1 Групови коучинг сесии СТАРТ - септември 2021
Lesson 1 Запис от срещата на 2 септември 2021 - сеесия с Ивайла  
Lesson 2 Запис от срещата на 9 септември 2021  
Lesson 3 Запис от срещата на 21 септември 2021  
Powered By WP Courseware