Програма БИЗНЕС РАСТЕЖ – групови сесии Старт – октомври 2021

2 групови коучинг сесии

Module 1 Групови коучинг сесии СТАРТ - октомври 2021
Unit 1 Групова коучинг сесия на 5 октомври 2021
Unit 2 Групова коучинг сесия на 21 октомври 2021 - сесия с Ивайла
Unit 3 Групова коучинг сесия на 27 октомври 2021
Powered By WP Courseware