Програма БИЗНЕС РАСТЕЖ – групови сесии Старт – октомври 2021

2 групови коучинг сесии

Module 1 Групови коучинг сесии СТАРТ - октомври 2021
Lesson 1 Запис от срещата на 5 октомври 2021  
Lesson 2 Запис от срещата на 21 октомври 2021 - сесия с Ивайла  
Lesson 3 Запис от срещата на 27 октомври 2021  
Powered By WP Courseware