Програма БИЗНЕС РАСТЕЖ – групови сесии Старт – декември 2021

2 групови коучинг сесии

Module 1 Групови коучинг сесии СТАРТ - януари 2021
Unit 1 Групова коучинг сесия на 5 януари 2021
Unit 2 Групова коучинг сесия на 19 чнуари 2021
Powered By WP Courseware