Групова сесия на 20 януари 2022 – сесия с Ивайла

Sorry, but you're not allowed to access this unit.
Премина ли този урок? Ако да - маркирай го като завършен.