Програма БИЗНЕС РАСТЕЖ – групови сесии Старт – февруари 2022

2 групови коучинг сесии

Module 1 Записи от сесиите
Lesson 1 Запис от срещата на 3 февруари 2022
Lesson 2 Запис от срещата на 10 февруари 2022
Lesson 3 Запис от срещата на 16 февруари 2022 - сесия с Ивайла
Powered By WP Courseware