Програма БИЗНЕС РАСТЕЖ – групови сесии Старт – март 2022

2 групови коучинг сесии

Module 1 Записи от сесиите
Lesson 1 Запис от срещата на 10 март 2022 г.  
Lesson 2 Запис от срещата на 16 март 2022 - сесия с Ивайла  
Lesson 3 Запис от срещата на 25 март 2022 - сесия с Румяна  
Lesson 4 Запис от срещата на 29 март 2022  
Powered By WP Courseware