Програма БИЗНЕС РАСТЕЖ – групови сесии Старт – юли 2022

2 групови коучинг сесии

Module 1 Записи от срещите
Lesson 1 Запис от срещата на 5 юли 2022  
Lesson 2 Запис от срещата на 15 юли 2022 - сесия с Румяна  
Lesson 3 Запис от срещата на 26 юли 2022  
Powered By WP Courseware