Програма БИЗНЕС РАСТЕЖ – групови сесии Старт – август 2022

2 групови коучинг сесии

Module 1 Записи от сесиите
Lesson 1 Запис от срещата на 2 август 2022  
Lesson 2 Групова сесия на 19 август 2022 - сесия с Руми  
Lesson 3 Запис от срещата на 23 август 2022  
Powered By WP Courseware