Програма БИЗНЕС РАСТЕЖ – групови сесии Старт – октомври 2022

2 групови коучинг сесии

Module 1 Записи от сесиите
Lesson 1 Запис от срещата на 6 октомври 2022  
Lesson 2 Запис от срещата на 21 октомври 2022 - сесия с Руми  
Lesson 3 Запис от сртещата на 26 октомври 2022  
Powered By WP Courseware