Търговски умения – мастър клас

Module 1 Записи от срещите
Unit 1 Сесия 1: Основи на продажбите
Unit 2 Сесия 2: Как хората купуват
Unit 3 Сесия 3: Как хората достъпват информацията и как вземат решение
Unit 4 Сесия 4: Създаване на подсъзнателен рапорт
Unit 5 Сесия 5: Контрол на рамката
Unit 6 Сесия 6: Елиминиране на съпротивата
Unit 7 Сесия 7: Хипнотични думи и изрази (част 1)
Unit 8 Сесия 8: Хипнотични думи и изрази (част 2)
Unit 9 Сесия 9: Хипнотични думи и изрази (част 3)
Unit 10 Сесия 10: Асоциации и предположения
Unit 11 Сесия 11: Справяне с възражения (част 1)
Unit 12 Сесия 12: Справяне с възражения (Част 2)
Powered By WP Courseware