Търговски умения – мастър клас

Module 1 Записи от срещите
Lesson 1 Сесия 1: Основи на продажбите  
Lesson 2 Сесия 2: Как хората купуват  
Lesson 3 Сесия 3: Как хората достъпват информацията и как вземат решение  
Lesson 4 Сесия 4: Създаване на подсъзнателен рапорт  
Lesson 5 Сесия 5: Контрол на рамката  
Lesson 6 Сесия 6: Елиминиране на съпротивата  
Lesson 7 Сесия 7: Хипнотични думи и изрази (част 1)  
Lesson 8 Сесия 8: Хипнотични думи и изрази (част 2)  
Lesson 9 Сесия 9: Хипнотични думи и изрази (част 3)  
Lesson 10 Сесия 10: Асоциации и предположения  
Lesson 11 Сесия 11: Справяне с възражения (част 1)  
Lesson 12 Сесия 12: Справяне с възражения (Част 2)  
Powered By WP Courseware