Какво представлява техническият анализ и как да се подготвим за него?

Sorry, but you're not allowed to access this unit.
Have you completed this unit? Then mark this unit as completed.