Управление на времето

Защо повечето хора не овладяват умението да управляват времето си и най-важните неща, които трябва да знаете, за да си осигурите цялото време, от което се нуждаете?

Module 1 Видео
Lesson 1 Защо повечето хора не овладяват умението да управляват времето си и най-важните неща, които трябва да знаете, за да си осигурите цялото време, от което се нуждаете?  
Powered By WP Courseware