Управление на инвестициите – аудио курс

Това обучение ще ви помогне да придобиете знания и увереност при инвестирането на финансовите пазари. Знанията и уменията, които ще усвоите от него ще ви дадат силата да започнете да управлявате парите си успешно и да се движите към финансова свобода. В курса ще научите как да взимате решения за инвестиционния си портфейл, как да се предпазвате от финансовите рискове и с каква нагласа да подхождате към финансовите пазари.

Module 1 Контрол на личните финанси и типове инвеститори
Lesson 1 Контрол на личните финанси и типове инвеститори  
Module 2 Как функционират фондовите пазари?
Lesson 1 Как функционират фондовите пазари?  
Module 3 Как да печелим от стойността на парите във времето?
Lesson 1 Как да печелим от стойността на парите във времето?  
Module 4 Как да се предпазваме от финансовите рискове?
Lesson 1 Как да се предпазваме от финансовите рискове?  
Module 5 Фундаментално и техническо инвестиране
Lesson 1 Фундаментален и технически анализ  
Module 6 Финансов анализ на компании
Lesson 1 Финансов анализ на компании  
Module 7 Влиянието на инфлацията и силата на дългосрочното инвестиране
Lesson 1 Влиянието на инфлацията и силата на дългосрочното инвестиране  
Module 8 Къде да инвестираме според това в коя фаза на икономическия цикъл е пазарът?
Lesson 1 Къде да инвестираме според това в коя фаза на икономическия цикъл е пазарът?  
Module 9 Как да разпределяме активите в портфейла си?
Lesson 1 Как да разпределяме активите в портфейла?  
Powered By WP Courseware