Запис от сесията на 18 септември 2019 г.

Sorry, but you're not allowed to access this unit.
Слуша ли записа от сесията? Ако да, маркирай го като завършен.