Виртуален Мастърмайнд – група 3 – ноември 2019

Запис от сесията на 5 юни 2018

Module 1 Запис от сесията на 20 ноември 2019
Unit 1 Запис от сесията на 20 ноември 2019
Powered By WP Courseware