Запис от сесията на 20 ноември 2019

Sorry, but you're not allowed to access this unit.
Слуша ли записа от сесията? Ако да, маркирай го като завършен.