Запис от срещата на 4 март 2020 г.

Sorry, but you're not allowed to access this unit.
Слуша ли записа от сесията? Ако да, маркирай го като завършен.