Затваряй сделките си като шампион

В това видео обучение Александър Николов и Гергана Маркова ще ви научат как да изградите подход към клиента, с който да въздействате силно и като краен резултат да реализирате много повече продажби. Стъпките, които ще научите, са стъпките, които Александър и Гергана използват в тяхната система, с която последователно привличат нови клиенти. С тези стъпки много техни клиенти са удвоили продажбите си за време, което преди са смятали за невъзможно.

Module 1 Седем стъпки на процеса на продажба
Lesson 1 Седем стъпки на процеса на продажба  
Module 2 Свържи се с клиента
Lesson 1 Свържи се с клиента  
Module 3 Привлечи клиента
Lesson 1 Привлечи клиента  
Module 4 Затвори продажбата
Lesson 1 Затвори продажбата  
Powered By WP Courseware