Материали към Трансформиращ ден
по програма Бизнес растеж
29 октомври 2021 г., 9:30 – 17:30
онлайн

Можеш да свалиш и разпечаташ файловете от линковете по-долу, но не ги попълвай преварително – това ще стане по време на нашия уъркшоп! Ако нямаш принтер и/или предпочиташ електронните форми, радваме се да ти кажем, че можеш да попълваш формите и директно на  компютъра си и после да ги запазиш като нови файлове вече попълнени.
ПИП форма
Денят на мармота
Твоят уеб сайт:
Дати на следващите ни срещи/събития
Твоите цели
Твоят лист със задачи за изпълнение