Материали към Трансформиращ ден
по програма Бизнес експанзия
26 април 2023 г.,
Интерпред, зала Пловдив,
София, бул. Драган Цанков 36
и онлайн по Zoom

Можеш да свалиш и разпечаташ файловете от линковете по-долу, но не ги попълвай преварително – това ще стане по време на нашия уъркшоп! Формите могат да се попълват и на компютър, като после запазиш файловете като свои.
ПИП форма
Дати на следващите ни срещи/събития
Твоите цели
Твоят лист със задачи за изпълнение