Материали към Трансформиращ ден
по програма Бизнес растеж
7 юли 2023 г., 9:30 – 17:30
онлайн и присъствено в София
Хотел Хемус, зала Преслав, бул. Черни връх 25

Можеш да свалиш и разпечаташ файловете от линковете по-долу, но не ги попълвай преварително – това ще стане по време на нашия уъркшоп! Ако нямаш принтер и/или предпочиташ електронните форми, можеш да попълваш формите и директно на  компютъра си и после да ги запазиш като нови файлове вече попълнени.
ПИП форма
Денят на мармота
Генериране на препоръки за привличане на клиенти:
Дати на следващите ни срещи/събития
Твоите цели
Твоят лист със задачи за изпълнение

П.П. Формите са редактирани и ако преди не успяваше да пишеш в тях (излизали са ти точки), опитай да ги свалиш отново. Иначе в браузър би следвало да се попълват коректно.