Запис от срещата на 20 октомври 2022

Моля влез в системата, за да можеш да видиш този курс.