Фирмени данни

Ликора ООД
София, ул. Любен Каравелов 90
ЕИК: 131049943
ДДС ИН: BG131049943
МОЛ: Гергана Маркова

Банкова сметка:
Първа инвестиционна банка
IBAN BG06FINV915010BGN09Y6P