Индивидуални коучинг сесии с Александър Николов

Насрочване и подготвителна форма за срещите

Module 1 График и подготвителна форма
Lesson 1 Насрочване на индивидуална коучинг сесия  
Lesson 2 Подготовка за коучинг сесиите  
Powered By WP Courseware