Програма БИЗНЕС РАСТЕЖ – групови сесии Старт – септември 2022

2 групови коучинг сесии

Module 1 Записи от сесиите
Lesson 1 Запис от срещата на 9 септември 2022 - сесия с Руми  
Lesson 2 Запис от срещата на 13 септември 2022  
Lesson 3 Запис от срещата на 29 септември 2022  
Powered By WP Courseware