Технически анализ на финансовите пазари

Това 5-модулно видео обучение ще ви помогне да се научите правилно да анализирате финансовите пазари по графики, така че да взимате правилни инвестиционни решения. Този курс е насочен към това да ви покаже прости стратегии, с които можете правилно да определяте тренда на пазара на всеки финансов актив - борсов индекс, акция, валута или суровина, само с един поглед на графиката и с много висока степен на сигурност.

Module 1 Какво представлява техническият анализ и как да се подготвим за него?
Lesson 1 Технически анализ: Въведение  
Lesson 2 Какво представлява техническият анализ и как да се подготвим за него?  
Module 2 Определяне тренда на пазара (част 1)
Lesson 1 Инвестирайте и търгувайте с тренда на пазара  
Module 3 Определяне тренда на пазара (част 2)
Lesson 1 Инвестирайте и търгувайте с тренда на пазара (част 2)  
Module 4 Числата на Фибоначи и Вълновата теория на Елиът (Elliott Wave Theory)
Lesson 1 Числата на Фибоначи и Вълновата теория на Елиът  
Module 5 Изграждане на цялостна система за технически анализ. Примери от практиката.
Lesson 1 Изграждане на цялостна система за технически анализ. Примери от практиката  
Powered By WP Courseware